Tilat ja laitteet

Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikön toimintaympäristö ja laboratoriotilat sijaitsevat Kuopion tiedepuistossa, Microkadun kampuksella. Toimintaympäristöön kuuluvat n. 200 m²:n kokoinen puhtaan veden tutkimukseen tarkoitettu koehalli sekä noin 100 m²:n kokoinen jätevesilaboratorio sekä analyysilaboratorio. Tiloja hyödynnetään sekä Savonia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoiden että Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteiden perusopetuksessa. Lisäksi toimintaympäristöön kuuluu Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksen prosessitomografialaboratorio.

jatevesipilotti

PILOT edesta

vesilaitos 1 web